زندگی نامه مختصر دوکتور داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم

دوکتور داوود شاه صبا فرزند مرحوم عبدالصمد، به روز بیست و یکم ثور سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده منور ولسوالي گذره در ولایت هرات به دنیا آمده است.

وی پس از اتمام تعلیمات ابتدایی در ولایت هرات و بعدآ لیسه غازی و نادریه کابل به تحصیلات عالی ادامه داد و در سال 1365 هجری شمسی از پوهنتون پولی تخنیک کابل موفق به دریافت سند ماستری در رشته علوم زمین شناسی اقتصادی گردید و سپس در سال 1374 از پوهنتون مومبایی هندوستان در زمینه شناخت سنگ های قیمتی دیپلم دریافت نمود. متعاقبآ، دوکتور صبا تحصیلات عالی خود را در مقطع دکترا در رشته زمین شناسی و جیولوژی معادن، ادامه داد و در سال 1381 از پوهنتون مومبایی روی موضوع بلاک زمین شناختی کابل به اخذ درجه علمی دکتورا موفق گردید.
دوکتور صبا در طول بیست و چهار سال گذشته در بخش های مختلف، اعم از دولتی، موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی و سکتور خصوصی ایفای وظیفه نموده است.

.بیشتر

اخبار

بیشتر

داوطلبی

اعلان کاریابی