زندگی نامه مختصر دوکتور داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم

 

دکتور داود شاه صبا به صفت وزیر معادن و پترولیم افغانستان ایفای وظیفه می نماید. طی ماموریت خود در سمت این وزارت، وی روی یکی از اهداف مهم کشور – انکشاف متداوم منابع منرالی و پترولیم و ایجاد صنایع استخراجی نیرومند در افغانستان تمرکز دارد. او دارای تجربه سی ساله رهبری در سکتور های عامه و خصوصی می باشد. قبل از پست کنونی، وی به صفت ريیس اجراییه اداره منابع استراتیژیک افغانستان (ASR) ایفای وظیفه نموده است، که یک اداره مشاورتی بوده و روی افغانستان تمرکز دارد. قبل از منابع ستراتیژیک افغانستان،  او برای سه سال به صفت والی هرات خدمت نموده است. در دوره های قبلی کاری اش، نامبرده در اداره رفاه بین المللی و انکشاف (IRD)، پروگرام انکشافی سازمان ملل (UNDP)، و عده یی از نهاد های دولتی و سازمانهای غیردولتی کار نموده  است. وی همچنان به صفت استاد و محقق در برخی از دانشگاه ها نیز ایفای وظیفه نموده است. وی لیسانس و ماستری خود را از پوهنتون پولیتخنیک کابل و دوکتورای خود را از کالج St. Xavier’s پوهنتون ممبیی هندوستان بدست آورده است.

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

  •  رئیس اداری وخدمات (CBR)
    عنوان وظیفه: رئیس اداری وخدمات بست : (2) وزارت معادن و پترولیم ریاست اداری و خدمات تاریخ اعلان: 18/11/1394 تاریخ ختم: 1/12/1394 دانلود فورم درخواستی CBR: ( فارسی)...
  •  رئیس تکنالوژی معلوماتی (CBR)
    عنوان وظیفه: رئیس تکنالوژی معلوماتی بست : (2) وزارت: معـــــــادن و پترولیم ریاست : تکنالوژی معلوماتی تاریخ اعلان: 18/11/1394 تاریــخ ختــم: 1/12/1394 دانلود فورم...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر