وزارت معادن و پترولیم

زنده گی نامه مختصر محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم

محترمه نرگس نهان بنت الحاج محمد رفیق در عاشقان و عارفان ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و متدین، دیده به جهان گشوده است. موصوف بعد از سپری نمودن موفقانه دوره لیسه، تحصیلات عالی خویش را تا مقطع ماستری در رشته اداره و تجارت، ادامه داد.

محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم پیش از این در پست های مهم دولتی به حیث رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در امور مالی و اداری، مشاور ارشد پلان گذاری و هماهنگی در وزارت تحصیلات عالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزارت معارف، عضو شورای عالی د افغانستان بانک و رئیس واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده اند.

تکمیل نمودن مرحله آزمایشی برنامه پرداخت معاشات از طریق مبایل، رهبری پروسه انتقال برنامه صندوق و جهی نظم و قانون (LOTFA) به حکومت افغانستان، بررسی ساختاری و نهادی وزارت معارف و بررسی قرار داد های چهار چوبی وزارت امور داخله از دست آوردهای محترمه نهان در ریاست واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.

   بیشتر

اخبار

 • ورکشاپ روئسای ولایتی وزارت معادن و پترولیم تدویر یافت
  30 ثور 1397 ورکشاپ سه روزه به منظور تنظیم تشکیل ولایتی، نحوه گزارش دهی ریاست ها و جمع آوری مقروضیت های این وزارت از شرکت های معدنکاری با حضور محترم میر احمد جاوید سادات معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و...
 • ایجاد گر وپ کاری گسترش تساوی جندر در وزارت معادن وپترولیم
  گروپ کاری گسترش تساوی جندر وزارت معادن وپترولیم ج.ا.ا تحت ریاست محترم عبدالواحد جیحون سرپرست معینیت مالی واداری و ر ئیس مالی وحسابی بتاریخ 29 ثور 1397در وزارت معادن وپترولیم ایجاد گردید. هدف از ایجاد این گروپ...
 • خبرنامه
  29/5/2018 سرپرست وزارت معادن و پترولیم ج. ا. ا افغانستان در کنفرانس نفت و ګاز که به میزبانی ازبکستان تدویر یافته بود شرکت کرد. این کنفرانس که به تاریخ 16می سال 2018 در شهر تاشکند مرکز جمهوری ازبکستان راه اندازی گردیده بود، محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت...
 • خبرنامه
  تاریخ: 25/2/1397 وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان گزارش های در پیوند به توقف امور پروژه تاپی را که از سوی تعدادی از رسانه نشرشده است در یک کنفرانس مطبوعاتی بی اساس خواند. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: در کشور های ترکمنستان،...
بیشتر

اعلان کاریابی

داوطلبی

بیشتر