ریاست معادن و پترولیم ولایت بلخ

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

عنوان بست:               ریاست معادن و پترولیم ولایت بلخ

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              وزارت معادن و پترولیم

بخش مربوطه:            ریاست معادن و پترولیم

موقعیــت:                ولایت مربوطه

تاریخ نشروختم اعلان: ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ الی ۲۷/۱۱/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه ها، پالیسی ها، رشد وانکشاف معدنکاری در مطابقت به استراتیزی وزارت جهت ارتقا، رشد و عرضه خدمات موًثر ومفید امور معدنکاری در ولایت

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست معادن ولایت مربوطه جهت تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست با درنظرداشت اهداف و پروگرام های عمومی وزارت معادن و پترولیم.
 2. ارائه طرح های موثرومفید دررابطه به رشد وانکشاف معدنکاری مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش های کادستر معادن،تفتیش معادن، اعطای جواز معدنکاری وقرار دادهای مربوط،استفاده از منابع آب های زیر زمینی وسروی وتفحص جیولوجیکی .
 3. تامین ارتباط با ادارات ولایتی ودونر ها،سرمایه ڱذاران داخلی وخارجی جهت جلب توجه آنها به منظور معدنکاری در ولایت مربوط مطابق به قوانین ومقررات وزات معادن درسکتور معادن جهت رشد و انکشاف معدنکاری ورشد عواید دراین عرصه.
 4. مدیریت و نظارت از اجراات کاری و فعالیت های کارمندان ریاست مربوطه درجهت هرچه بهتر بسیج نمودن و تنظیم فعالیت های معدنکاری وعرضه بهتر خدمات در ولایت مربوطه.
 5. مرور و تحلیل از گـزارشات درخصوص تـطـبـیـق پلان های تدابیری ربعوارو ارسال ان به مرکز وزارت، طرح پـیـشـنـهـادات جهت بـهــبـود عـرضه خدمات معدنکاری در سطح ولایت مربوطه.
 6. تامین ارتباط کاری با ریاست های سکتوری وزارت جهت تطبیق اهداف وپلان های استراتیژیک وزارت درمورد معدنکاری در سطح ولایات وجلب وجذب سرمایه ڱذاران در سکتور معدنکاری.
 7. مدیریت و رهبری ادارات تحت اثردرجهت تطبیق پروگرام های معدنکاری در مطابقت به استراتیژی وپالیسی های مربوطه وزارت معادن جهت ارتقا ورشد امور معدنکاری در ولایت مربوط.
 8. ایجاد سهولت ها دربخش معدنکاری واعطای جواز معدنکاری در حدود صلاحیت که در قانون تثبیت و تسجیل ڱردیده است به منظور تشویق، انسجام ، رشد وارتقای امورمعدنکاری در ولایت مربوط.
 9. تشخیص وتثبیت چشمه های عایداتی معدنکاری  مطابق به فوانین ، لوایح وطرزالعمل ها موجود به منظورجمع آوری عواید در بخش معدنکاری در ولایت مربوط.
 10. ارائه مشوره درعنامندی انجام فعالیت های بخش های تحت اثر ریاست مربوطه .
 11. نظارت ازتطبیق قوانین ومقررات نافذه درتنظیم امور معدنکاری در ولایت مربوطه
 12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری  ریاست  مربوط.
 13. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهری اداره.
 14. ازریابی اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مقابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

تحصیلات و تجارب:

 • این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد (۷)، (۸) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
 • داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: استخراج معادن، جیولوجی، اکتشاف معادن، نفت گاز، تفحص معان، اقتصاد و اداره تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی سطوح بالا، تخصصی و مسلکی) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی(دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 • مهارتهای کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.