جلسه مشترک نهادهای همکار و تمویل کننده گان سکتور استخراجی در وزارت معادن و پترولیم تدویر یافت - وزارت معادن و پترولیم

جلسه مشترک نهادهای همکار و تمویل کننده گان سکتور استخراجی در وزارت معادن و پترولیم تدویر یافت

به منظور هماهنگی بیشتر و موثریت دونرها نشستی از جانب وزارت معادن و پترولیم به تاریخ 24-11-1395 در تالار کنفرانس های جمعه محمد "محمدی" تدویر یافت.

در این نشست محترم غزال حبیب یار - صافی معین و سرپرست وزارت معادن و پترولیم ج.ا.ا ضمن سپاسگزاری از کمک و همکاری کشورهای تمویل کننده با وزارت معادن و پترولیم، هدف از تدویر این نشست را ارائه طرح های اجرائی در بخش های شناسایی اولویت های کاری وزارت برای پنج سال آینده، مبارزه علیه فساد، و انکشاف سکتور گاز با معیار ها و تکنالوژی قبول شده بین المللی عنوان نمود.

در این نشست که عده زیادی از دونر ها اشتراک ورزیده بودند نخست پیش نویس اولویت های اساسی وزارت معادن و پترولیم ارائه و روی موضوعات مختلف از جانب تمویل کننده گان سوالات مطرح و جوابات لازم ارائه گردید.

متعاقباً حالت فعلی سکتور گاز و چگونگی حمایت از سکتور انرژی از طریق تولید و عرضه گاز طبیعی و همچنان ضروریات این سکتور برای مرفوع ساختن نیازمندی های صنعتی ارائه و به بحث گرفته شد.

 

در اخیر طرح مبارزه با فساد و راهکار های روی دست گرفته شده توسط وزارت معادن و پترولیم ارائه و از سیستم جدید درج قرارداد ها که دسترسی ارگان های ذیربط و ادارات محلی وزارت معادن و پترولیم در آن توضیح داده شده بود، پیشکش گردید. با این سیستم جدید وزارت خانه های ذیدخل میتوانند از امور پیشرفت قراردادها و همچنان عواید بدست آمده در اسرع وقت معلومات بدست آورده و فعالیت های قراردادی ها را تعقیب نمایند.

در اخیر، جلسه با جمع بندی توسط مقام محترم وزارت معادن و پترولیم خاتمه یافت.