اعلامیه مطبوعاتی - وزارت معادن و پترولیم

اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی

۴ حوت ۱۳۹۵

22 / 02/ 2017

 

به تعقیب امضأ توافقنامه های سهمداران و سرمایه گذاری و همچنان مشخص شدن مراحل سرمایه گذاری برای ساخت، تطبیق و مدیریت پروژه پایپ لاین انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هندوستان (تاپی) و با ایجاد کمپنی پایپ لاین تاپی لمیتد، فعالیت های عملی پروژه تاپی تسریع گردیده و  طبق برنامه تدوین شده توسط کمپنی تاپی لمتد، بعد از پروسه داوطلبی باز بین المللی از طریق تاپی لمیتد برای استخدام سروی و دیزاین انجینری مسیر ساختمان پایپ لاین در کشورهای افغانستان و پاکستان، شرکت جرمنی "ILF Beratende Ingenieure GmbH" انتخاب گردیده است. در حال حاضر سروی تخنیکی در خاک کشور ترکمنستان تکمیل شده است.

این شرکت مکلف است تا در مدت بیشتر از یک سال خدمات ذیل را انجام دهند:

1. پاک کاری مسیر از وجود ماین ها.

2. دیزاین انجینری ساختمان پایپ لاین از آغاز الی انجام.

3. سروی مسیر پایپ لاین.

4.مطالعات سایزمیک و اثرات اجتماعی- محیط زیستی.

5.استملاک زمین عامه برای پروژه طبق قوانین نافذه.

این قرارداد به منظور انجام فعالیت های فوق الذکر قبلاً در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان بین کمپنی تاپی و شرکت جرمنی "ILF Beratende Ingenieure GmbH" به امضأ رسیده است و در حال حاضر کمپنی تاپی همراه نهاد های علاقمند  سرمایه گذاری دراین  پروژه بحث و گفتگو می نماید تا بخش های مختلف این پروژه سرمایه گذاری نمایند. در ضمن غرض جلب حمایت مالی و مشوره  تخنیکی مالی با بانک انکشاف آسیایی مذاکرات جریان دارد. همچنان قراراست یاداشت تفاهمنامه میان تصدی افغان گاز و شرکت "ILF Beratende Ingenieure GmbH" به امضا برسد که زمینه همکاری به منظور تطبیق بهتر پروژه و سروی بین دولت جمهوری اسلامی  افغانستان و شرکت را بیشتر سازد.

به این ملحوظ یوم 3 حوت 1395 در ارگ ریاست جمهوری جلسه با اشتراک جلالتمأب رئیس جمهوری افغانستان، سرپرست وزیر معادن و پطرولیم، مشاورین اقتصادی و زیربنا رئیس جمهوری، اعضای رهبری شرکت پایپ لاین تاپی لمیتد، نمایننده گان چهار کشور عضو تاپی، تمویل کننده گان و حامیان خارجی پروژه، نماینده گان سفارت خانه های چهار کشور عضو تاپی لمیتد، والیان، نماینده گان شورا های ولایتی واعضای  پارلمان از  پنج ولایات کشور که پایپ لاین از آن عبور میکند، اعضای جامعه مدنی، متنفذین، علمای کشور تدویر گردید. تا آغازگر برنامه سروی و دیزاین انجینر ی این پروژه بزرگ ملی و منطقه ای باشیم.

ابتدا داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها گفت "جای خرسندی است که برای تکمیل شدن پروژۀ ملی و منطقوی یک گام مهم بر میداریم و تفاهم آغاز کار دیزاین انجینری تاپی بخش افغانستان را امضا می نماییم".

داکتر محمدهمایون قیومی افزود، "این پروژه تنها پایپ لاین گاز نیست بلکه یک دهلیز اقتصادی می باشد که میتواند ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان را از نگاه تجارتی وصل و زمینه را برای ساخت زیربنا های مانند فایبر نوری وغیره مهیا سازد".

قیومی، از رئیس جمهور غنی و رئیس جمهوری ترکمنستان تشکری کرد که به نیت پیشرفت و ثبات افغانستان و منطقه پروژه تاپی را افتتاح نمودند. وی گفت: پروژۀ تاپی برای مردم به ویژه کسانیکه این پروژه از ولایات شان عبور میکند، زمینه های کار را فراهم می نماید.

داکتر قیومی علاوه کرد که این روز برای همۀ افغانها روز خاص و افتخار است که از برکت توجه و دیدگاه رئیس جمهورغنی، برای تکمیل شدن این پروژۀ بزرگ، گام ارزندۀ برمیداریم.

در این مراسم، غزال حبیب یار معین وسرپرست وزارت معادن و پطرولیم ضمن اینکه تاپی را به عنوان پایپ لاین صلح یاد کرد،  گفت "پروژۀ تاپی به ارزش 7،4میلیارد  دالر امریکایی طی دو مرحله تکمیل خواهد شد که برای افغانستان و منطقه از نگاه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فراوان برخوردار می باشد".

حبیب یار گفت، "مرحلۀ نخست پروژۀ پایب لاین گاز تاپی، تنظیم امنیت پروژه، موافقتنامه ها، طرح و دیزاین، مطالعات محیط زیستی و اجتماعی، ماین پاکی، سروی جزئیات مسیر پایپ لاین گاز و استملاک زمین را در بر میگیرد، در مدت یک سال تکمیل خواهد شد".

وی خاطر نشان کرد که مرحلۀ دوم پروژۀ تاپی که سه سال را دربر خواهد گرفت، تطبیق اساسی و عملی پروژه مذکور می باشد. او علاوه کرد، پایپ لاین گاز تاپی که ۱۷۳۵ کیلومتر طول داشته و ظرفیت انتقال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را در یک سال دارا می باشد که از ترکمنستان آغاز گردیده و از مسیر ولایات هرات، فراه، هلمند، نیمروز و کندهاربه پاکستان و هند امتداد میابد.

سرپرست وزارت معادن وپترولیم اضافه کرد که از بابت ترانزیت پروژۀ پایپ لاین گاز تاپی، سالانه ۴۰۰میلیون دالر افغانستان عاید خواهد کرد. وی افزود که این پروژه، افغانستان را به مرکز ترانزیت آُسیا ی میانه مبدل خواهد نمود و دهلیز مهم اقتصادی افغانستان خواهد بود، زیرا در مسیر تاپی، برخی پروژه های دیگر مانند انتقال برق، احداث خط آهن، تأسیس پارک های صنعتی و تجدید فایبر نوری در نظر گرفته شده است.

او همچنان گفت، حکومت افغانستان برای آمادگی جهت تطبیق پروژۀ پایپ لاین گاز تاپی با وزارت ها و ادارات که مستقیم و غیر مستقیم در تطبیق این پروژه شامل می باشند، بحث ها را آغاز کرده است.  

سپس مراد امانوف رئیس عامل "شرکت پایپ لاین تاپی لمیتد" طی سخنان اش  از  توجه رئیس جمهور غنی در خصوص زمینه سازی پیشرفت کار پروژۀ تاپی قدردانی کرد. وی گفت، پروژۀ تاپی برای رئیس جمهور ترکمنستان نیز از اهمیت خاص برخوردار می باشد.

آقای امانوف خاطرنشان کرد که کارهای مقدماتی و اسناد انجنیری پروژۀ تاپی انجام شده و کشورهای دخیل در این پروژه به ویژه ترکمنستان، متعهد بر تطبیق و تکمیل پروژه تاپی می باشند.

وی همچنان گفت: شرکت های ملی و بین المللی علاقمندی زیادی برای سهم در تطبیق پروژه تاپی نشان داده اند. او اظهارداشت که در بخش مالی پروژۀ تاپی در حال مشوره هستیم تا ارزیابی های همه جانبه انجام شود و مشکلات آینده نیز پیش بینی گردد. امانوف اضافه کرد که باید آگاهی مردم نسبت به مزایای این پروژه افزایش یابد تا همه به اهمیت آن پی ببرند.