نشست کمیته محافظت معادن تحت ریاست سرپرست وزارت معادن و پترولیم برگزار گردید

نشست مشترک تحت ریاست محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان با مسوولین ریاست عمومی محافظت عامه مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۷ در این وزارت تدویریافت.

در این نشست هردو جانب روی موضوعات امنیتی وچالش های قطعات محافظت از معادن در ولایات جوزجان، سرپل، بدخشان و مسیر راه سرپل - جوزجان بحث و تبادل نظرنمودند.

دراین نشست مسوولین ریاست عمومی محافظت عامه وعده سپردند که طی یک هفته در مورد مشکلات قطعات موظف برای محافظت معادن افغانستان توجه جدی صورت گرفته به چالش ها و مشکلات موجود رسیدگی خواهد گردید.