آنچه در مورد سکتور معادن در شورای عالی اقتصادی به بحث گرفته شده است

شورای عالی اقتصادی از بدو تأسیس تا اکنون روی ۳۸ موارد در سکتور معادن بحث نموده که حاوی ۲۲ طرح، ۱ ستراتیژی و ۱۵ گزارش می ‌باشد. از جمله ۳۸ مورد یادشده ۱۳ طرح، ۱ ستراتیژی و ۷ گزارش مورد تائید شوراء قرار گرفته است که ذيلآ ارائه میگردد.

 

۱- طرح پیشنهادی تعین قیمت تخفیفی گاز طبیعی برای اولین دستگاه تولید برق ۵۰ میگاوات شهرمزار شریف؛
۲- مشکل قرارداد جمعه و باشیکورد با شرکت ترکش پترولیم؛
۳- موافقتنامۀ استفاده از مواد ساختمانی (ریگ، جغل، و سنگ تعمیراتی)؛
۴- منظوری قرارداد نمک رسوبی معدن ولسوالی غوریان ولایت هرات؛
۵- گزارش کاری کمیتۀ مقروضیت ها (بررسی قراردادهای معادن مرکز)؛
۶- گزارش در مورد مواد ساختمانی (سنگ، جغل و ریگ)؛
۷- پیشنهادات در مورد طرح و تثبیت ساحات استفاده از مواد ساختمانی؛
۸- انکشاف معادن تالک؛
۹- تصویب نقشۀ راه سکتور معادن؛
۱۰- تعیین نرخ رویالتی مواد ساختمانی؛
۱۱- فابریکه سمنت سمنګان؛
۱۲- تصویب و تشویق طرح سرمایه گذاری شرکت کوردریلرز در مورد استخراج تالک؛
۱۳- ستراتیژی اصلاح سکتور ذغال سنگ؛
14- گزارش در مورد صنعت کرومایت و جلوگیری از قاچاق آن؛
۱۵- وگزارش در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب.