ورکشاپ آگاهی دهی از مزایای پورتال شفافیت معادن افغانستان

ورکشاپ یکروزه از جانب وزارت معادن و پترولیم به همکاری ادارات GIZ,AEITI وRDF با حضورداشت شماری از نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها در تالار موزیم وزارت معادن و پترولیم بروز سه شنبه۲۱حوت ۱۳۹۷ برگذار گردید.
هدف از تدویراین ورکشاپ ارایه معلومات، تشریح و طریقه دسترسی به اطلاعات از پورتال شفافیت معادن افغانستان به اعضای نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها می باشد .
دراین ورکشاپ محترم قسیم الله قادری سرپرست ریاست کادستر گفت :در پورتال شفافیت، لست تمام قرارداد های فعال و غیر فعال, قرارداد های فعال با مالکین ذینفع به منظور جلوگیری از استخراج غیر قانونی تمام تولیدات قراردادها و رویالیتی شامل است.
آقای عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت رسانه ها،جامعه مدنی و مردم جهت آگاهی از وضعیت صنایع استخراجی به گونه رایگان اطلاعات تازه را از پورتال شفافیت میتوانند، بدست بیاورند.
قابل یادآوریست که ۹۰% معلومات و اطلاعات درست در این پورتال وجود دارد.
در این ورکشاپ محترم حشمت الله سایس از سازمان های AEITI رابرت کول از GIZ, احسان الله شیرزی از RDF هر کدام به نوبه خویش پیرامون موضوع صحبت نمودند.