علامت تجارتی "ساخت زنان افغان" برای ۱۲ شرکت زنان تجارت پیشه، اهدا شد

سه شنبه، ۲۱ حوت ۱۳۹۷

کابل، افغانستان: "راه برای زنانی که می خواهند در عرصه تجارت قدم بگذارند، باز شده وسهولت های لازم در این زمینه فراهم گردیده است."

جلالتمآب رولا(بی بی گل) غنی، بانوی اول کشور که در نشستی اتاق تجارت وصنایع زنان افغان، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزایش حضور بانوان تجارت پیشه در کشور را دست آورد بزرگ دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱۵۰ تجارت پیشه زن که از سوی اتاق تجارت وصنایع زنان افغان به گونه رسمی ثبت گردیده اند در کشور فعالیت می کنند.

در نشست اتاق تجارت وصنایع زنان افغان که به مناسبت دوسالگی فعالیت این اتاق و هشتم مارچ روز جهانی زن، راه اندازی گردیده بود، افزون بر مقام های دولتی، ۱۵۰ تن از زنان تجارت پیشه افغان از ۶ ولایت کشور به شمول کابل، نیز اشتراک داشتند.
افسانه رحیمی، رییس هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع زنان افغان، هدف از راه اندازی این برنامه را داشتن فضای کاری مطمین برای زنان تجارت پیشه در سکتور خصوصی عنوان کرد.
در این برنامه، تصدیقنامه های علامت تجارتی "ساخت زنان افغان" برای ۱۲ شرکت زنان تجارت پیشه، اهدا شد. 
همچنان کمپاین های زیرنام "خریداری از محصولات تجارتی زنان افغان" و " افزایش حضور زنان درعرصه تجارت" در این برنامه افتتاح گردیدند.

در این نشست نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن وپترولیم با اشاره به آنکه هدف حکومت آن است که تا سال ۲۰۲۴ به خود کفایی اقتصادی برسیم، نقش سکتور خصوصی به ویژه زنان تجارت پیشه در این عرصه را بسیار با اهمیت دانست.
او گفت وزارت معادن وپترولیم پروژه های کوچک وبزرگ را در سال ۲۰۱۹ میلادی روی دست دارد و تلاش می کند که به زنان تجارت پیشه نیز برای سرمایه گذاری در آن پروژه ها زمینه سازی شود.

کامله صدیقی، معین وزارت صنعت وتجارت نیز دست آورد ها در زمینه حضور زنان در بست های مهم دولتی ومشارکت سیاسی آنان را حاصل تلاش های دامدار حکومت دانست.
او به نماینده گی از وزارت تجارت وصنعت وعده سپرد که این وزارت با زنان تجارت پیشه واتاق تجارت وصنایع زنان افغان همکار استند.

پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با تآکید برآنکه موضوع جندر برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است اطمینان داد که این اتحادیه در زمینه توانمند سازی زنان افغانستان همکاری دارد.
وی همچنان گفت که اتحادیه اروپا برای زمینه سازی دسترسی زنان تجارت پیشه افغان به مارکیت های جهانی، سرمایه گذاری کرده است.

بربنیاد فیصله شورای عالی اقتصادی در ۱۲مارچ سال ۲۰۱۷ میلادی، "اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان" به "اتاق تجارت و صنایع زنان افغان" ، تغییر نام داد وفعالیت هایش را آغاز کرد.