اشتراک محترمه نهان در کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری بالای معادن کشور در شهر دبی

محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج .ا.افغانستان با هیئت همراهش به منظور اشتراک درکنفرانس تسهیل فرصت های سرمایه گذاری بالای معادن کشور  و ترویج رشد اقتصادی در صنایع استخراجی افغانستان که از 14 الی 16 اپریل 2019 در شهر دبی برگزار میگردد عازم امارات متحده عرب شدند.

درین کنفرانس بیش از 150 اشتراک کننده از شرکت های بزرگ معدنکاری از کشور های آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و کشور های منطقه به شمول سکتور خصوصی افغانستان حضور خواهند داشت.

وزارت معادن و پترولیم ج.ا.افغانستان درین نشست بزرگ صنایع استخراجی افغانستان در شهر دبی؛ قانون جدید معادن، نقشه راه معادن و پورتال شفافیت معادن را برای سرمایه گذاران بین المللی معادن معرفی، روی فرصت های سرمایه گذاری بالای معادن کشور بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.

محترمه نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم به منظور جلب و جذب شرکت های معدنکاری بین المللی در نشست های جدا گانه با سرمایه گذاران معادن، نمایندگان سروی جیولوجی ایالات متحده آمریکا و سکتور خصوصی دیدار خواهند نمود.