ملاقات معین مالی واداری وزارت معادن وپترولیم با سفیراندونیزیا درکابل

محترم سید محبوب الله ربانی معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم ج.ا.ا با آقای عارف رچمان سفیراندونیزیا درکابل و هیئت اتاق های تجارت این کشور در دفتر کارشان به روز یکشنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۸ ملاقات نمودند.

در این ملاقات که شماری از روسا و مشاورین این وزارت نیزحضور داشتند. دوطرف روی فرصت های سرمایه گزاری در بخش صنایع استخراجی،  وضعیت قرارداد های پروژه های معادن بزرگ و کوچک در مرکز و ولایات و گسترش روابط همکاری بین دو طرف بحث و تبادل نظر نمودند.