افتتاح تطبیق سیستم بایومتریک وسیستم جدید(HRMIS) در وزارت معادن وپترولیم

به منظور تسهیلات لازم درراستای دسترسی به امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، سیستم(HRMIS)مدیریت اطلاعات منابع بشری و بایومتریک کارکنان خدمات ملکی درمقر وزارت معادن وپترولیم بروز چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸ آغاز شد .
دراین برنامه محترم سید محبوب الله ربانی معین مالی واداری وزارت معادن وپترولیم ضمن حمایت شان از ایجاد این سیستم گفت: این سیتم صفحه تازه ویک پلتفورم مناسب با موجودیت نقشه راه سکتور معادن، قانون، استراتیژ ی ونیروی بشری جوان وزارت معادن وپترولیم جهت نوین سازی سیستم مدیریت ایجاد شده است .

محترم ربانی تغیر سیستم معلوماتی منابع بشری وعرضه خدمات موثر وباکیفیت را برای استفاده کننده گان در سطح این وزارت مهم تلقی نموده وهدف از ایجادآنرا فراهم سازی تسهیلات برای نظارت وکنترول مدیران منابع بشری و مهمترین گامی به سوی مبارزه با فساد و حکومتداری خوب دانست .

بعدآ محترم احمد مسعود "توخی" رئیس عمومی اداره خدمات ملکی نیز در جریان این برنامه وزارت معادن وپترولیم را از حیث تشکیلات گسترده و همچنین وزارت معادن وپترولیم را برای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری حائز اهمیت خواند.
توخی در ادامه افزود که این سیستم(HRMIS)مدیریت اطلاعات منابع بشری و بایومتریک ( یعنی ثبت مشخصات افراد به گونه دیجیتال که شامل نشان انگشت، عکس چهره و چشم و سایر مشخصات میشود) خوشبختانه از سوی نخبگان افغانستانی انکشاف یافته و این سیستم ارزشمند بوده که ثبت و حفظ اطلاعات کارکنان خدمات ملکی را آسان می سازد.

 

دراین برنامه زرغونه اسلمی ریس (HRMIS) ضمن ابراز سپاس ازهمکاری های دراز مدت این وزارت با دفتر (HRMIS)، ریاست منابع بشری را از جمله فعال ترین همکاران این کمیسیون خواند

دراین اخیر برنامه بایومتریک تیم رهبری وکارکنان این وزارت توسط محترم معین مالی واداری آغاز گردید .