محترمه غزال حبیب یار صافی رسماً به صفت معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم معرفی گردید

به اساس حکم شماره 2281 مورخ 19/11/1394 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان محترمه غزال حبیب یار صافی به حیث معین مالی واداری مقرر،  توسط جلالتماب دوکتور داود شاه صبا وزیر معادن وپترولیم ج.ا.ا به کارمندان این وزارت  معرفی شد.

در محفلی که بدین مناسبت در تالار کنفرانس های جمعه محمد محمدی  وزارت معادن وپترولیم دایر شد، جلالتماب وزیر معادن وپترولیم ضمن  سپاسگذاری از زحمات وکارکرد های  محترم انجنیر محمد ابراهیم ازهر معین  مالی واداری اسبق در مدت کارشان در وزارت معادن و پترولیم، تقررمحترمه غزال حبیب یارصافی را به صفت معین مالی واداری تبریک گفته و از بارگاه خداوند عزوجل برایش توفیق مزید در عرصه کاری شان آرزو نمود.

محترم صبا  راجع به تحصیلات، پیشنه کاری و موفقیت های موصوف گفت: خانم حبیب یار بعد از فراغت از مکتب و بدست آوردن سند لیسانس تحصیلات عالی  خود را به درجه ماستری دررشته مدیریت اداره و تجارت با تخصص در امور مالی و حسابداری در پوهنتون برک کشور بنگله دیش تکمیل نموده است. موصوفه با دریافت بورسیه رهبری از کشور استرالیا ماستری دوم خویش را در رشته انکشاف اقتصادی و بین المللی از پوهنتون ملی استرالیا به درجه عالی بدست آورد.

خانم غزال حبیب یار صافی دارای بیش از 8 سال تجربه کاری در ادارات مختلف دولتی میباشد. خانم حبیب یار صافی به حیث مسوول هماهنگی کمک ها در پروژه UNDP  وزارت مالیه کار را آغاز نمود، بعداٌ به حیث رئیس پالیسی و مدتی سر پرست معینیت پالیسی و برنامه های  وزارت معادن و پترولیم  وهمچنان مسوولیت  هایی را در راستای تهیه و تدوین پالیسی ملی معادن و ۱۶ پالیسی ضمیمه وی این  پالیسی را  در سکتور صنایع استخراجی کشور عهده دار بودند. خانم حبیب یار صافی به حیث مشاورپا لیسی در وزارت تجارت و صنایع و وزارت مالیه کشور نیز ایفاء وظیفه نموده اند. ایشان نقش بر جسته را در شکل دهی شورا های انکشافی و آغاز تدوین 12 برنامه ملی دارای اولویت ایفاء نموده اند.

خانم غزال حبیب یارصافی نقش بسیار مهم  و اساسی در پلانگذاری ها و برنامه های ملی مانند چارچوب میان مدت مالی استراتیژی انکشاف ملی، ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان ، پروژه تاپی ، برنامه ملی دارای اولویت منابع دهلیزملی و منطقوی  ایفا نموده که دستاورد های عمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان بشمار میرود.

محترمه غزال حبیب یارضمن سپاسگذاری  از اعتماد رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سپردن مسوولیت های جدید به آنها، برای خدمت گذاری صادقانه به دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان تعهد سپرده و مبارزه علیه فساد اداری، ظرفیت سازی، بودجه سازی جمع آوری شفاف عواید را در صدر برنامه کاری  اش خوانده و افزودند: با همکاری تیم هیت رهبری وکارمندان  این وزارت  در این راستا موفقیت  ازآن ماست.

محفل با قرائت دعائیه بخاطر خیر و فلاح هموطنان و عمران و شگوفانی افغانستان پایان یافت.