ریاست تصدی های دولتی - وزارت معادن و پترولیم

ریاست تصدی های دولتی

بیوگرافی مختصر انجینیر داد الله " احمدی " رئیس تصدی های دولتی وزارت معادن و پترولیم

انجینیر داد الله " احمدی " فرزند احمد گل در سال 1332 چشم به جهان گشود و در سال 1357 هجری- شمسی از دانشکده تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولیتخنیک کابل به سویه لیسانس فارغ گردید.

 نخستین روز های کاری اش از سال 1357 به حیث مامور فنی تصدی کود و برق وزارت معادن و پترولیم آغاز کرد. محترم انجینر داد الله احمدی در بخش های ذیل :

·        آمر اخذ معلومات، تحلیل و احصائیه وزارت معادن از طریق پروسه  PRR

·        مدیرعمومی بودجه انکشافی وزارت معادن وپترولیم

·        آمر تولید امونیا تصدی کود و برق

·        مشاور تخنیکی تصدی کود و برق

·        آمر دیپارتمنت صنایع وزارت معادن وپترولیم

·        آمر پلان تصدی کود و برق

·        معاون فنی تصدی کود و برق

·        سر آمر شفت تولید امونیا، آمرستیز امونیا، مدیر تجزیه هوا در مربوطات تصدی کود و برق مزار شریف ایفای وظیفه نموده است .

انجنیر داد الله احمدی از سال 1391 بدینسو به صفت رئیس اداره تصدی های وزارت معادن و پترولیم ایفای وظیفه می نماید. وی در مدت  (6) شش سال کاری اش مفتخر به دریافت تقدیر نامه در جه سوم از سوی مقام وزارت معادن وپترولیم گردید.

 

دست آورد ها:

·        تحلیل، طی مراحل و اخذ منظوری بیلانس فعالیت تصدی کود و برق از سال 1381 الی 1394

·        تحلیل، طی مراحل و اخذ منظوری بیلانس فعالیت تصدی ذغال سنگ از سال 1386 الی 1394

·        تحلیل، طی مراحل و اخذ منظوری بیلانس فعالیت تصدی افغان گاز از سال 1389 الی 1393

·        ارزیابی، طی مراحل و اخذ منظوری پلان های مالی و تولیدی سالانه تصدی های مربوطه

·        از اثر تقاضای پیهم این ریاست، تصدی ها در مورد پرداخت مکلفیت های مالیاتی شان اقدام نموده اند.

·        همکاری لازم در مورد فعالیت مجدد فابریکه سمنت جبل السراج درراستای تامین انرژی برق تدارک  وجوه مورد نیاز وسایر ضروریات

 دستاورد ها در راستای کاری در تصدی کود و برق:

·        سازماندهی پروسه های تولید و بهره برداری سالم از دستگاه های تولیدی.

·        چالانی، توقف و انجام امور ترمیم دستگاه های تولیدی بطور موفقانه

·        نورمال نگهداشتن رژیم تولید

·        تطبیق مقررات ایمینی در پروسه تولید