ریاست تکنالوژی معلوماتی

زندگی نامه حسیب الله  میلاد سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی

حسیب الله  میلاد سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معادن و پترولیم در سال 1371 در ولایت هرات دیده به جهان گشوده است.

در سال 2009 میلادی از لیسه‌ی عالی حبیبیه ولایت کابل فارغ گردیده است؛ سپس در سال 2013 میلادی لیسانس خود را از فاکولته کمپیوتر ساینس ( BCS  ) رشته تکنالوژی معلوماتی پوهنتون کابل، با اخذ نمرات کدری، بدست آورده است.

{آقای میلاد دارای بیش از 6 سال تجربه کاری در خصوص تکنالوژی معلوماتی با ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی میباشد.

آقای میلاد عضو رسمی اکادمی سیسکو، که یکی از اکادمیهای مشهور جهان واقع در امریکا، ( در  بخش ICT ) میباشد است و مقاله‌ی علمی تحت نام (TCP and UDP function)  را ثبت کارنامه اکادمیک خویش دارد.

حسیب الله  میلاد تحصیلات اکادمیک خویش را در بخش شبکه به اتمام رسانیده دارای سه سند معتبر جهانی (  Cisco Certified Network Associate "CCNA" ) ، (    Cisco Certified Network Professional "CCNP" ) و  (    Cisco Certified Network Associate Security "CCNA Security " )می‌باشد که از ایالات متحده آمریکا بدست آورده است.

ریاست تکنالوژی معلوماتی یکی ازریاست های کلیدی وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان میباشد . این ریاست مسوولیت  راه اندازی، پشتیبای و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مبتنی به کمپیوتر و همچنان  انکشاف وتوسعه تکنالوژی معلوماتی، تهیه پالیسی، استندرد ها، چارچوب فعالیت ها، ایجاد اداره الکترونیکی، ایجاد وتنظیم سیستم های معلوماتی، ایجاد وتنظیم شبکه های کمپیوتری، محافظت شبکه  و سیستم های معلوماتی در وزارت معادن و پترولیم را دارا میباشد.

هدف:

هدف ریاست تکنالوژی معلوماتی زیر بناسازی سیستم های تکنالوژی معلوماتی ، ایجاد و فراهم آوری تسهیلات و ضروریات لازم تکنالوژی معلوماتی در مطابقت به استندرد های قرن 21 در وزارت معادن و پترولیم میباشد.

مقاصد عمده این ریاست عبارت اند از:

الکترونیک ساختن امور رسمی  وزارت معادن و پترولیم ، انکشاف و توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی به کمپیوتر، ایجاد زیربنا های تکنالوژی معلوماتی داشتن سیستم مرکز معلومات یا دیتا سنتر برای سروی های جیولوجیکی.

تاریخچه ریاست تکنالوژی معلوماتی در وزارت معادن و پترولیم :

تکنالوژی معلوماتی در  تشکیل وزارت معادن و پترولیم قبل از سال 1390 در سطح یک آمریت با دو کارمند و دو مشاور غرض ارایه خدمات انترنتی بدون مدیریت و نصب سخت افزار ها فعالیت مینمود.

تصاویر ســـال 1391

حسب لزوم دید مقام و به اساس پیشرفت های مزید و ضروری دیپاتمنت تکنالوژی معلوماتی درسال 1391 در چهار چوکات  تشکیلاتی  وزارت از آمریت به ریاست ارتقا کرد. که دارای دو آمریت ، هفت بست مدیریت عمومی و چهار ده بست مدیریت میباشد.

دست آورد ها :

ریاست تکنالوژی معلوماتی بین  سالهای (1392- 1394) با تطبیق پلان های از قبل طرح شده وبرنامه های جامع و سود مند در راستای زیربنا سازی تکنالوژی معلوماتی به دست آورد های قابل توجه نایل گردیده است  که موارد عمده آن قرار ذیل است:

  1.  طرح ،دیزاین و ساختن NOC1 (Network Operation Center 1) یا اطاق سرور ها در مرکز وزارت مطابق به معیار های قبول شده تکنالوژی معلوماتی .
  2. طرح ،دیزاین و ساختن NOC2 (Network Operation Center 2) ، مرکز معلومات یا دیتاسنتر برای ریاست عمومی سروی جیولوجی مطابق به معیار های قبول شده تکنالوژی معلوماتی.
  3.   بوجود آوردن سیستم منظم شبکه کمپیوتری برای وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی(AGS).
  4.   به راه اندازی سیستم های  خدماتی DHCP, File Server, ,Domain controller و غیره سیستم ها برای شبکه مرکز وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی.
  5.   تحلیل و عیاز سازی سیستم های امنیتی شبکه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی و سایبری توسط دیوار های آتشی ASA(Adaptive Security Appliance), PFsense,.
  6.   راه اندازی سیستم حاظری الکترونیکی در مزکز وزارت و ریاست عمومی سروی جیولوجی.
  7.  دیزاین و عیارسازی اپریتینگ سیستم های Open Source برای تیلفون های داخلی VOIP برای وزارت ، ریاست عمومی سروی جیولوجی و معدن مس عینک با امکانات صدا  و تصویر.
  8.  طرح ، دیزاین و تطبیق دیتابیس های مورد نیاز وزارت.

NOC1 (Network Operation Center 1) یا اطاق سرور های مرکز وزارت

NOC2 (Network Operation Center 2) یا Data Center ریاست سروی جیولوجی عمومی 

شخص ارتباطی:

حسیب الله « میلاد »

سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی

تیلفون : +93 (0) 75 211 6244   

موبایل: +93 (0) 797 244 550       

ایمیل: haseeb.milad@mom.gov.af , haseeb.milad@hotmail.com