پروژه حمایت از وزارت معادن برای توسعه پلان کاری - وزارت معادن و پترولیم

پروژه حمایت از وزارت معادن برای توسعه پلان کاری

پروژه "حمایت از وزارت معادن و پترولیم برای توسعه پلان کاری" که توسط اداره انکشاف بین المللی کشور بریتانیا (DFID) حمایت میگردد در ماه اپریل سال 2010 میلادی برای یک دوره ابتدایی یک ساله آغاز یافت. اهداف عمده پروژه را همکاری با وزارت معادن و پترولیم (MoMP) غرض انتقال وزارت از حالت مالک بودن به یک نهاد پالیسی ساز و تنظیم کننده که قادر به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنایع استخراجی باشد ، تشکیل میدهد. تطبیق این پروژه توسط اداره آدام اسمیت انترنشنل (ASI)  صورت میگیرد.

در نیمه اول سال 2010 پلان کاری پنج ساله پیرامون موضوعات پالیسی، مقررات و اداری  توسط وزارت معادن و پترولیم با همکاری  پروژه فوق الذکر طرح و ترتیب گردیده است. وزارت معادن و پترولیم دیدگاه و ماموریت خویش را در آن خلاصه نموده و اهداف ستراتیژیک پنج ساله خویش را تعین و تلاش میروزد تا انرا تحقق بخشد. بعد از تصویب پلان کاری در ماه جولای سال 2010 برنامه یی در رابطه به ساختار تشکیلاتی وزارت معادن جهت توسعه یک چهارچوب کاری راه اندازی گردید. همچنان ساختار تشکیلاتی  وزارت بطور جامع تحت بررسی قرار گرفته و لوایح وظایف تمام بست های وزارت معادن طرح و ترتیب گردیده است. در حال حاضر وزارت معادن و پترولیم پروسه استخدام افراد واجد شرایط را با همکاری تیم رتب معاشات کمیسیون مسقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اغاز نموده است . ساحات دیگری که پروژه با آن همکاری مینماید عبارتند از : (الف) بازسازی تصدی های دولتی ، (ب) حمایت از توسعه پالیسی ها ، (ت) ظرفیت نهادها برای پیش بینی و تنظیم عواید صنایع استخراجی ، و (ج) میکانیزم اداری برای پیشبرد برنامه های مبارزه با فساد اداری .
پروژه فوق الذکر از یک برنامه سفر علمی هیئت بلند پایه وزارت معادن به کشور استرالیا بمنظور فراگرفتن بهترین شیوه های بین المللی در قسمت تنظیم ، توسعه و مدیریت معادن که در مارچ سال 2011 صورت میگیرد، حمایت مینماید.