فعالیت‌ها

فعالیتهای کنونی وزارت معادن را بازسازی،  انکشاف و تنظیم سرمایه گذاری دوستانه،  نظارت از قرارداد مس عینک،  به داوطلبی گذاشتن معدن آهن حاجیگک،  انکشاف ساحات موجود هایدروکاربن ها،  و اکتشاف بیشتر منابع ذغال سنگ،  طلا،  نقره،  مس و آهن تشکیل می دهد.

در پلان های بعدی، خصوصی سازی تصدی های دولتی هایدروکاربنها و منرالها، و به مثابه مرکز معلومات منرالی بازسازی خدمات جیولوجی افغانستان قرار دارد. جهت جلب علاقمندی به اکتشاف ساحات، به شمول مطالعات سه بعدی امور هایدروکاربنها و سطح زمین نیز پلانگذاری گردیده است.