تصدی ها

تصدی ذغال سنگ شمال:

 پس از آنکه معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش در پل خمری مرکز ولایت بغلان کشف گردیدند،  ادارات مربوط ذغال سنگ و زارت معادن بمنظور اکتشاف و توسعه منابع ذغال سنگ در منطقه ایجاد گردید. اداره معدن ذغال سنگ در آغاز، به تعداد ۳۰ تن کارگر، ۱۱۱ تن کارمند، ۱۶۶۷ تن قراردادی و ۵ تن ماهرین از کشور چکوسلواکیا داشت.

این بخش ۳۹ سال پیش بشکل قانونی به یک تصدی دولتی تبدیل گردید. با پیروی از ستراتیژی انکشاف ملی و پالیسی دولت بمنظور تشویق سرمایه گذاری تحت رهبری سکتور خصوصی،  معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش در سال ۲۰۰۶ میلادی خصوصی گردیدند که این فصل جدید را با ۳۰۹ تن کارمند و یک سال بعد از آن (۲۰۰۷) مبدل شدن آن به یک تصدی تجارتی نظر به افزایش بستها آغاز نمود.

کارخانه کود و برق:

یکی از تولید کنندگان کود یوریا و برق حرارتی می‌باشد. کارخانه تولید کود کیمیاوی یوریا در سال ۱۹۶۶ میلادی و کود و برق در سال ۱۹۶۷ با ظرفیت تولیدی ۴۸ میگاوات برق تأسیس گردد. تولید انرژی برق در شروع سال ۱۹۷۱ و تولید کود کیمیاوی یوریا در سال ۱۹۷۴ میلادی با ظرفیت تولیدی ۱۰۵۰۰۰ تن در سال آغاز یافت که این فعالیت‌ها توسط ۲۹۰۰ تن کارمند و ۴۵۰ تن ماهرین خارجی انجام داده می‌شد.

این مجتمع یا کمپلکس در سال ۱۹۷۷ میلادی با سرمایه ۲،۱۷ میلیون افغانی بشکل یک تصدی دولتی بازسازی گردید. اکنون این تصدی ۹۳۹ تن کارمند رسمی، ۱۵۱۲ تن مآمور دارد که کود یوریا و برق حرارتی تولید می‌نماید.

تصدی افغان گاز:

کارهای اکشتاف، انکشاف، تولید و پروسس را انجام داده و گاز طبیعی را برای مشتریان عرضه می‌دارد. این تصدی از آغاز تأسیس آن در سال ۱۹۶۷ میلادی کارهای تجسسی و اکتشافی گاز طبیعی را انجام می‌دهد. تصدی متذکره با داشتن ۷۲ کارمند رسمی، ۴۲۱ کارگر اجیر و ۱۱۹ تن ماهرین خارجی ایجاد گرده و واحد دوم وزارت معادن محسوب می‌گردید. تأسیسات خواجه گرگک دارای دو بخش می‌باشد که یکی آن دارای ۳۹ چاه و دوم آن دارای ۲۲ چاه تولید گاز می‌باشد. تولید و پروسس گاز در سال ۱۹۶۷ میلادی با آغاز فعالیت چاه هفدهم آغاز گردید، که با یک شبکه گاز وصل گردید و قسمتی از آن به اتحاد شوروی صادر می شود.

تأسیسات اصلی:

در سال ۱۹۸۳ میلادی، هنگامیکه تصدی گاز افغانستان بشکل قانونی به یک تصدی دولتی مبدل گردید، در آن زمان این تصدی دارای ۱۴،۳۷ میلیارد افغانی سرمایه و ۱۲۹۱ تن کارمند (شامل کارمندان رسمی، قراردادیان و ماهرین خارجی) بود. امروز، این تصدی با داشتن ۱۰۸۸ کارمند هنوز هم یک نهاد تولیدی بحساب میآید.