معین مالی و اداری - وزارت معادن و پترولیم

معین مالی و اداری

 

غزال حبیب یار-صافی بنت بشیرالله حبیب یار در ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر بدنیا آمد. خانم حبیب یار-صافی بعد از فراغت از مکتب و بدست آوردن سند لیسانس تحصیلات عالی  خود را به درجه ماستری دررشته مدیریت اداره و تجارت با تخصص در امور مالی و حسابداری در پوهنتون برک کشور بنگله دیش تکمیل نموده است.

 موصوف با دریافت بورسیه رهبری از کشور استرالیا ماستری دوم خویش را در رشته انکشاف اقتصادی و بین المللی از پوهنتون ملی استرالیا به درجه عالی بدست اورده است.

خانم غزال حبیب یار- صافی دارای بیش از 8 سال تجربه کاری در ادارات مختلف دولتی میباشد. خانم حبیب یار- صافی به حیث مسوول هماهنگی کمک ها در پروژه UNDP  وزارت مالیه کار را آغاز نمود.  بعداٌ به حیث رئیس پالیسی و مدتی سر پرست معینیت پالیسی برنامه های  وزارت معادن و پترولیم  وهمچنان مسوولیت  های را در راستای تهیه و تدوین پالیسی ملی معادن و ۱۶ پالیسی ضمیموی این  پالیسی را  در سکتور صنایع استخراجی کشور عهده دار بودند. بعدا" به حیث مشاورپا لیسی در وزارت تجارت و صنایع و زارت مالیه کشور نیز ایفاء وظیفه نمودند.ایشان نقش بر جسته را در شکل دهی شورا های انکشافی و آغاز تدوین 12 برنامه ملی دارای اولویت ایفاء نموده اند .

خانم غزال حبیب یار-صافی نقش بسیار مهم  و اساسی در پلانگذاری ها و برنامه های ملی مانند چارچوب میان مدت مالی ستراتیژی انکشاف ملی، ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان، پروژه تاپی، برنامه ملی دارای اولویت منابع دهلیزملی و منطقوی منابع ایفا نموده که دست آورد های عمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان بشمار میرود.