ریاست معادن ولایت تخار

معرفی ریاست معادن ولایت تخار:

به منظوربلند بردن سطح عواید در بخش معدنکاری ریاست معادن ولایت تخار در سال (1390) از آمریت تصدی استخراج معادن جامد به ریاست معادن ارتقآ نمود وبا داشتن بیست تن کارمندان در بخش مختلف کاروفعایت می نمایند .

بیوگرافی مختصر:

محترم انجنیر فدامحمد تاشی در سال (1364 ه ش) در شهر تالقان مرکز ولایت تخار دیده به جهان گشود . تعلیمات ابتدائی خویش را در سال (1382) در لیسه ابوعثمان تالقانی در مرکز ولایت به پایان رسانید. در سال (1383) شامل دانشکده انجنیری بلخ گردید و در سال (1388) به سطح لیسانس فارغ شد، درسال (1389) به حیث آمریت تصدی استخراج معادن جامد ولایت تخارکارکرد وسرانجام در سال (1391) از طریق رقابت آزاد به صفت رئیس معادن ولایت تخار معرفی گردید.

فعالیت ها و دست آورد های ریاست معادن ولایت تخار طی سال 1395:

  • مطابق قانون وطرزالعمل های وزارت معادن و پترولیم،نظارت، کنترول و بررسی از معادن طلای نورابه وسمتی، نمک تاقچه خانه، نمک کلفگان،  نمک لته بند، ذغال سنگ گزستان که حاصل نتایج مبلغ (4894646) افغانی به عواید دولت افزود گردید.
  • منظوری سه قرارداد (3) مواد ساختمانی.
  •  ثبت دیتابیس نمونه گیری از پنج ظواهر معدنی و ارسال آن غرض تثبیت نوعیت به ریاست سروی جیولوجی که شامل نمونه  های ظواهر معدنی لاجورد ولسوالی چال، سرپینتین ولسوالی ورسج به ظواهر معدن مسکویت، سرپینتینیت ولسوالی فرخاروسنگ مرمرولسوالی ورسج میباشد.
  •  نظارت دقیق از اعمار فابریکه پروسس نمک در معدن کلفگان صورت گرفت که ارزش بیشتر (3500000) دالر هزینه برداشت .