ریاست معادن ولایت هرات

معرفی ریاست معادن ولایت هــرات

ریاست معادن ولایت هرات به منظور تنظیم بهتر قرارداد های معادن با سرمایه گذاران و ارائیه خدمات بهتر در سال 1391 ایجاد شد وبا داشتن 40تن پرسونل وظایف محوله خویش را پیش می برد .

این ریاست از لحاظ ساختار ی تشکیلاتی دارای 9مدیریت عمومی بنام های مدیریت GIS، تفتیش، جیوساینس، کادستر، آموزش معدنکاری، مالی و تدارکات، کارکنان، خدمات و ترانسپورت است .

 

خلص سوانح عبدالجمیل «الیاسی» رئیس معادن ولایت هرات

محترم عبدالجمیل «الیاسی» متولد سال 1332 در ولایت کابل می باشد ، موصوف بعد از سپری نمودن دورۀ ابتدائی و لیسه در رشتۀ جیولوژی معادن، نفت و گاز به سویه ماستر تحصیلات خویش را به پایان رسانیده است. وازسال 1352 الی اکنون به مدت 37 سال تجربه کاری در بخشهای مختلف وزارت معادن و پترولیم  و فعلأ به حیث رئیس معادن ولایت غزنی ایفای وظیفه مینمایند.

دست آوردهای سال مالی 1395 ریاست معادن ولایت هرات

  •  تکمیل شدن کار تعمیر شیدائی.
  •   صادرات سنگ مرمر و رخام پروسس شده به خارج از کشور به مقدار079/11133تن.
  •  تهیه یک قطعه زمین جهت نصب یک پایه ترازو بلند تناژ.
  •  توافق پروسه قرارداد ریگ و جغل با مقام ولایت هرات.
  • قرار داد مرمر سفید قریه کبوتر خانه چشت شریف، مرمر سفید قریه بیشه، مرمر سفید  قریه اسفرز، مرمر سیاه قریه زنده جان، مرمر سفید قریه سیروان، رخام قریه مرقه، مرمر سفید جرسلمه، رخام قریه ارویج، مرمر سفید قریه اسفرز، ریگ و جغل قریه کمر کلاغ، ذغالسنگ سبزک، سنگ مرمر قریه خاک راش، سنگ جقمق، قریه دره جبال، ریگ و جغل غرب پل هاشمی، ریگ و جغل جشمۀ توتک و ریگ و جغل جعفر آباد.
  •  مجموعه عواید ریاست معادن هرات مبلخ (46402982)افغانی حصول وبه عواید دولت پرداخته شده است.