تخار

 

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

برادران خالد عزیز

ذغال سنگ

تخار

10/10/1391

فارسی

2

شرکت تجارتی خواجه اکاشه لمیتد

نمک

تخار

02/05/1390

فارسی

3

شرکت تجارتی خواجه اکاشه لمیتد

نمک

تخار

02/05/1390

فارسی

4

ویست کوانترنیشنل

نمک

تخار

01/07/1392

فارسی

5

ویست کوانترنیشنل

نمک

تخار

01/07/1392

فارسی

6

امان الله ولد حاجی محمد ابراهیم

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

18/10/1391

فارسی

7

حفیظ الله

مواد ساختمانی

تخار

07/02/1392

فارسی

8

حیات الله

سنگ تعمیراتی

تخار

14/02/1391

فارسی

9

راز محمد

سنگ تعمیراتی

تخار

20/02/1391

فارسی

10

شرکت خدمات لوژستیکی بیکلر

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

01/05/1393

فارسی

11

شرکت خدمات لوژستیکی ترکان

مواد ساختمانی (جغل دریائی)

تخار

30/05/1395

فارسی

12

شرکت برادران شریفی

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

09/05/1391

فارسی

13

عبدالرشید

سنگ گچ

تخار

10/02/1391

فارسی

14

عبدالقیوم

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

01/05/1393

فارسی

15

غلام دستگیر

سنگ گچ

تخار

08/04/1391

فارسی

16

محمد الله

سنگ تعمیراتی

تخار

07/05/1391

فارسی

17

محمد حسین ولد غلام نبی

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

17/06/1393

فارسی

18

محمد رضا ولد سید امان الله

مواد ساختمانی (جغل دریائی)

تخار

16/12/1394

فارسی

19

محمد سرور ولد محمد یوسف

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

11/04/1393

فارسی

20

محمد شعیب

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

تخار

21/07/1392

فارسی

21

ویست لند جنرال تریدنگ

طلا

تخار

16/02/1387

فارسی

22

شرکت وینز لوژستیک

نمک

تخار

30/11/1384

فارسی

23

شرکت وینز لوژستیک

نمک

تخار

18/04/1385

فارسی

24

شرکت وینز لوژستیک

نمک

تخار

18/04/1385

فارسی