اعلان داوطلبی مقدار(120) تن نمک درجه اول اندخوی

تاریخ نشر: Jan 07, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تصدی کودو برق مزار شریف به مقدار(120) تن نمک درجه اول اندخوی ضرورت دارد . به ملاحظه کتنگ اعلان  نمبر(793) مورخ 10/10/1397جریده بیدار ولایت بلخ روز یکشنبه تاریخ 30/10/1397 آخرین روز اخذ شرطنامه ، وروز دوشنبه تاریخ 1/11/1397 ساعت (10) بجه قبل ازظهر در مدیریت تدارکات اجناس آفرگشایی صورت میگیرد.

شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن نمک مورد ضرورت را مطابق  مشخصات داشته باشند غرض اخذ شرطنامه به مدیریت عمومی تدارکات اجناس تصدی کودو برق واقع پل امام بکری ولسوالی دهدادی مزارشریف مراجعه نمایند.