د حقوقي خدمتونو ریاست

 د ۱۳۹۵ مالي کال لاسته راوړنې:

·        د کانونو د قانون تعدیل چې اوسمهال ۱۰۰٪ په عدلیې وزارت کې تر کار لاندې  ده.

·              د لاندې ۷ قوانینو جوړول:

·        د کانونو د ایمني او روغتیا قوانین چې اوسمهال ۱۰۰٪ په عدلیې وزارت کې تر کار لاندې ده

·        د ګازو او تیلو په کانونو کې له چاویدونکو توکو څخه ګټه اخیستنه چې اوسهمال ۱۰۰٪ تر کار لاندې ده.

·        له ګواښونو سره د مخامخ انجنیرانو د امتیازاتو او حقوقو قوانین چې اوسمهال ۱۰۰٪ چې اوسمهال په مالیې وزارت کې تر کار لاندې دي.

·        د کانونو تخنیکي قوانین چې اوسمهال ۹۰٪ د حقوقي کمیټې تر څارنې لاندې دي.

·        د کانونو مالي قوانین چې مسودې جووړونې پروسه یې۷۰٪ دوام لري

·        د کانونو د قراردادونو د دواطلبۍ قوانین چې د مسودې جوړونې پروسه یې ۶۵٪ سلنه بشپړه شوېده.

·              د لاندې ۶ تګلارو جوړول او سمون:

·        د حرفوي کانونو د قراردادونو د ورکړې تګلاره

·        د وزیرانو د کمیسون د ډیجیټل کولو او ارشیف تګلاره، نافذ

·        د وزیرانو د کمیسون تګلاره، نافر

·        د ساختماني موادو د رویالیټي عوایدو د راټولولو تګلار، مسوده

·        د جواز لیږد تګلاره وروستۍ شوې او د وزارت د رهبري هئیت تصویب له پاره چمتو شوې.

·        د بریښنا او سرې د فابریکو د کیمیاوي سرې د خرڅلا تګلاره ، نافذ

·        د لاندې ۸ هوکړه لیکوونو او تړونونو جوړول او څارنه:

·        د افغانستان اسلامي جمهوریت او اذربیجان ترمنځ د ګاز او تیلو او منرالي سرچینو په برخه کې د اقتصادي همکاریو او پانګونې هوکړه لیک.

·        د سي ان جي طبیعي ګازو اړوند د سوداګرۍ او کانونو پټرولیم وزارت ترمنځ هوکړه لیک.

·        د بریښنا او انرژي د پرمختګ په برخو کې د افغانستان او ترکمسنتان اسلامي جمهوریت ترمنځ هوکړه لیک.

·        د افغانستان او ترکمنستان اسلامي جمهوریتونو په پولو کې د طبیعي سرچینو اړوند هوکړه لیک.

·        د کانونو په برخه کې د افغانستان او ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ تړون.

·        د کانونو او پټرولیم وزارت او پټروناس د ګازو انسټیتوت ترمنځ هوکړه لیک

·        په تخنیکي او علمي برخو کې د افغانستان او تاجکستان اسلامي جمهوریت ترمنځ د همکاریو تړون.

·        د طبیعي ګازو  پايپ لاین د پرمختګ په موخه د افغانستان او تاجکستان اسلامي جمهوریت ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک.

·        د تړونونو څارنه:

·        د مس او د سرو زرو زرکشان کانونو تړون

·        د بدخشان د سرو زرو د کان تړون

·        د بلخاب کان تړون

·        د کانونو او تدارکاتو داوطلبۍ د ۵۰ پروسو څارنه

·        د هرات د سمنټو د داوطلبۍ د اسنادو برابرول.