کابل

د کانونو د قراردادونو بشپړ لیست ته د لاسرسی له پاره دا ځای کیکاږئ

شمېره قراردادي شرکت د منرال ډول ولایت د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

احمد علی ولد خداداد

سنگ تعمیراتی

کابل

03/03/1395

 فارسی

2

حسن آقا ولد محمد امیر

سنگ تعمیراتی

کابل

02/04/1393

فارسی

3

حکیم جان

سنگ تعمیراتی

کابل

17/11/1394

فارسی

4

حکیم ولد سخی داد

سنگ تعمیراتی

کابل

02/04/1393

فارسی

5

حیات خان ولد شمشیرخان

سنگ تعمیراتی

کابل

12/01/1393

فارسی

6

حیات خان ولد نواب خان

سنگ تعمیراتی

کابل

19/04/1395

فارسی

7

دوست محمد ولد حاجی محمد شاه

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1394

فارسی

8

ذبیح الله ولد محمد امان

سنگ تعمیراتی

کابل

22/02/1395

فارسی

9

سپتی اوغلوانس مات دستی

سنگ تعمیراتی

کابل

10/05/1395

فارسی

10

سیدلایق حسین ولد سیدعیسی

سنگ تعمیراتی

کابل

08/06/1395

فارسی

11

اعتماد قره باغ

جغل خاکدار

کابل

10/09/1394

فارسی

12

افراسیاب

ذغال سنگ

کابل

17/12/1394

فارسی

13

شرکت تولید ریگ و جغل امید سباوون

سنگ تعمیراتی

کابل

28/09/1394

فارسی

14

شرکت استخراج و پروسس سنگ برادران درزی

سنگ تعمیراتی

کابل

23/08/1394

فارسی

15

تکنالوجست

سنگ تعمیراتی

کابل

10/06/1387

فارسی

16

تکنالوجست

جغل خاکدار

کابل

20/02/1390

فارسی

17

تکنالوجست

جغل خاکدار

کابل

10/06/1387

فارسی

18

شرکت تولید سنک کابول تدبی

سنگ تعمیراتی

کابل

27/07/139

فارسی

19

شرکت ساختمانی سحر پی ریز

ریگ و جغل خاکدار

کابل

02/08/1390

فارسی

20

عبدالرحمن بابا

کرومیت

کابل

19/03/1393

فارسی

21

شرکت ساختمانی غلام حضرت ارغندیوال

جغل خاکدار

کابل

31/01/1393

فارسی

22

شرکت ساختمانی فاروق ستانکزی

جغل ریگدار دریائی

کابل

11/07/1391

فارسی

23

شرکت ریگریشن کابل گلدره

جغل دریائی

کابل

12/04/1392

فارسی

24

کابل لکن

سنگ تعمیراتی

کابل

03/04/1393

فارسی

25

مسعود حامد فقیرزاده

جغل خاکدار

کابل

26/01/1393

فارسی

26

مسعود عارف فقیرزاده

ریگ جغل دار

کابل

15/02/1393

فارسی

27

ملاجان شاه میرزی

سنگ تعمیراتی

کابل

31/04/1392

فارسی

28

شرکت نیک محمد ولد مرادخان

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1394

فارسی

29

شرکت تولید سنگ تزئیناتی و تعمیراتی هلال

سنگ مرمر

کابل

06/01/1393

فارسی

30

شمس الدین ولد عبدالصبور

سنگ تعمیراتی

کابل

26/01/1393

فارسی

31

صفت الله ولد شمس الله

سنگ تعمیراتی

کابل

12/08/1394

فارسی

32

طراب خان ولد گل حسن

سرمه ریگ

کابل

24/05/1395

فارسی

33

عبدالروف ولد عبدالطیف

سنگ تعمیراتی

کابل

24/12/1394

فارسی

34

عبدالفتاح ولد عبدالصمد

سنگ تعمیراتی

کابل

18/09/1394

فارسی

35

عبدالقدیر ولد سخی داد

سنگ تعمیراتی

کابل

10/05/1395

فارسی

36

عزیز الله ولد عوض علی

سنگ تعمیراتی

کابل

11/01/139

فارسی

37

قاری حسن علی ولد نادر علی

سنگ تعمیراتی

کابل

19/03/1388

فارسی

38

محمد ادریس ولد محمد صدیق

سنگ تعمیراتی

کابل

26/01/1393

فارسی

39

محمد اسماعیل ولد محمد شریف

سنگ تعمیراتی

کابل

19/04/139

فارسی

40

محمد امین ولد شمشیر خان

سنگ تعمیراتی

کابل

26/01/1393

فارسی

41

محمد ایشان ولد محمد امان

سنگ تعمیراتی

کابل

12/07/1394

فارسی

42

محمد بلال ولد شیرین دل

سرمه ریگ

کابل

02/09/1394

فارسی

43

محمد حسین ولد فقیر حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

16/09/1394

فارسی

44

محمد حسین ولد فقیر حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

18/09/1394

فارسی

45

محمد دل ولد مسجدی

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1394

فارسی

46

محمد هاشم ولد عبدالله

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1394

فارسی

47

محمد هاشم ولد حضرت جان

سنگ تعمیراتی

کابل

19/04/1395

فارسی

48

محمد یونس ولد عبدالله جان

سنگ تعمیراتی

کابل

25/09/139

فارسی

49

محمد یونس ولد محمد عیسی

سنگ تعمیراتی

کابل

28/08/1393

فارسی

50

محمد مسعود افغان ولد حاجی غوث

جغل خاکدار

کابل

20/02/1393

فارسی

51

نقیب الله ولد محمد نبی

سنگ تعمیراتی

کابل

03/05/1395

فارسی

52

نقیب الله ولد محمد نبی

جغل خاکدار

کابل

03/05/1395

فارسی

53

احمدزی ولد محمد نبی

سرمه ریگ

کابل

18/02/1391

فارسی

54

احمد علی ولد خداداد

سنگ تعمیراتی

کابل

20/08/1393

فارسی

55

اسلام الدین ولد روز الدین

سنگ تعمیراتی

کابل

29/10/1388

فارسی

56

شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان صداقت

سنگ تعمیراتی

کابل

06/08/1392

فارسی

57

باور خان

سنگ تعمیراتی

کابل

14/12/139

فارسی

58

برادران حامد صدیقی

سنگ تعمیراتی

کابل

04/06/1392

فارسی

59

جان اقا ولد میر آقا

ذغال سنگ

کابل

08/10/1384

فارسی

60

حاجی جلات خان حاجی ارسلا خان

جغل کوهی

کابل

08/05/1390

فارسی

61

حاجی خلیل الله

سنگ تعمیراتی

کابل

14/12/1392

فارسی

62

حکیم جان ولد محمد حسین 

سنگ تعمیراتی

کابل

17/11/1394

فارسی

63

حکیم جان ولد محمد حسین 

سنگ تعمیراتی

کابل

24/05/1395

فارسی

64

حیات الله ولد حمیدالله

سنگ تعمیراتی

کابل

31/03/1390

فارسی

65

خالد ولد عبدالحکیم

جغل خاکدار

کابل

19/09/1392

فارسی

66

خانزاده ولد موسی خان

سرمه ریگ

کابل

09/06/139

فارسی

67

رجب علی محمد علی

جغل خاکدار

کابل

27/12/1392

فارسی

68

سلطان حسین ولد احمدعلی

سنگ تعمیراتی

کابل

23/02/1391

فارسی

69

سلطان محمد ولد بازمحمد

جغل خاکدار

کابل

01/07/139

فارسی

70

سیدلایق حسین ولد سیدعیسی

سنگ تعمیراتی

کابل

22/06/1390

فارسی

71

شرکت A.S.P

سنگ تعمیراتی

کابل

14/01/1386

فارسی

72

شرکت A.S.P

جغل خاکدار

کابل

14/01/1386

فارسی

73

شرکت احسان غیاثی

جغل دریائی

کابل

17/04/1391

فارسی

74

شرکت احمدی احمد ربی

سنگ تعمیراتی

کابل

18/08/139

فارسی

75

شرکت احمدی احمد ربی

جغل خاکدار

کابل

18/08/1392

فارسی

76

شرکت اخلاص

ریگ وجغل

کابل

06/10/1390

فارسی

77

شرکت ارسلان عزیزی

جغل خاکدار

کابل

20/08/1390

فارسی

78

شرکت ساختمانی آریانا سازه

ریگ و جغل

کابل

19/11/1385

فارسی

79

شرکت اعتماد ولی زاده

جغل خاکدار

کابل

30/11/1392

فارسی

80

شرکت افغان خپلواک

جغل دریائی

کابل

26/02/1391

فارسی

81

شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان صداقت

سنگ تعمیراتی

کابل

12/08/1392

فارسی

82

شرکت ساختمانی آریانا سازه

سنگ تعمیراتی

کابل

19/11/1385

فارسی

83

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی بنای خدمت

سنگ کنده مرمر

کابل

05/12/1392

فارسی

84

شرکت پیمان پامیر

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1392

فارسی

85

شرکت لوژستیکی تارچ

سنگ تعمیراتی

کابل

07/10/1393

فارسی

86

شرکت جلالزی گردیزی

سنگ تعمیراتی

کابل

11/03/1393

فارسی

87

شرکت حبیب الله زازی

جغل خاکدار

کابل

25/04/1391

فارسی

88

شرکت حمید پوپلزی

جغل خاکدار

کابل

14/02/1393

فارسی

89

شرکت خدران حبیب زی

جغل خاکدار

کابل

28/11/1392

فارسی

90

شرکت ساختمانی خواجه رواش

سنگ تعمیراتی

کابل

15/04/1392

فارسی

91

شرکت ساختمانی خواجه رواش

جغل خاکدار

کابل

29/02/1393

فارسی

92

شرکت ساختمانی خواجه رواش

جغل خاکدار

کابل

28/06/1392

فارسی

93

شرکت ریگریشن روزی

جغل خاکدار

کابل

06/10/1389

فارسی

94

شرکت ساختمانی کاپی اوداک

جغل خاکدار

کابل

25/06/1393

فارسی

95

شرکت ساختمانی و انجنیری هما

جغل خاکدار

کابل

19/01/1393

فارسی

96

شرکت شمس ایوبی

جغل دریائی

کابل

17/04/1391

فارسی

97

شرکت قولخویش

جغل خاکدار

کابل

13/07/1389

فارسی 

98

شرکت کابل لکن

سنگ تعمیراتی

کابل

01/11/1390

فارسی

99

شرکت کوریاافغانستان

سنگ تعمیراتی

کابل

01/11/1387

فارسی

100

شرکت ساختمانی و سرکسازی حاجی ملا جان شامیرزی

جغل خاکدار

کابل

10/03/1389

فارسی

101

شرکت ساختمانی و سرکسازی حاجی ملا جان شامیرزی

سنگ تعمیراتی

کابل

10/03/1389

فارسی

102

شرکت میکانس

سنگ تعمیراتی

کابل

19/06/1389

فارسی

103

شرکت نایل کوثر

سنگ تعمیراتی

کابل

15/04/1392

فارسی

104

شرکت نجیب زراب

سنگ تعمیراتی

کابل

26/03/1392

فارسی

105

شرکت نجیب زراب

سنگ تعمیراتی

کابل

26/03/1392

فارسی

106

شرکت نصرت نوری

سنگ تعمیراتی

کابل

12/03/1392

فارسی

107

شرکت سنگبری نقش جهان

سنگ کنده مرمر

کابل

26/12/1392

فارسی

108

شرکت نوروز یعقوبی

سنگ تعمیراتی

کابل

16/12/1391

فارسی

109

شرکت ساختمانی و انجنیری هما

سنگ تعمیراتی

کابل

19/01/1393

فارسی

110

شرکت هیواد وال

جغل خاکدار

کابل

10/04/1393

فارسی

111

شرکت ویداکسس

جغل خاکدار

کابل

14/12/1392

فارسی

112

شرکت ساختمانی سحر پی ریز

 

سنگ تعمیراتی

کابل

19/11/1385

فارسی

113

شرکت ساختمانی سحر پی ریز

ریگ جغل دار

کابل

19/11/1385

فارسی

114

شرکت ساختمانی یونورسل

سنگ تعمیراتی

کابل

06/05/139

فارسی

115

شرکت شمال تاور

سنگ تعمیراتی

کابل

06/05/1392

فارسی

116

شکرالله ولد حمیدالله

سنگ تعمیراتی

کابل

22/09/1393

فارسی

117

صاحب خان محمد ایوب

سرمه ریگ

کابل

10/05/1389

فارسی

118

طلا محمد سلام الدین

سنگ تعمیراتی

کابل

01/03/1391

فارسی

119

ظفرخان محمد یوسف

سرمه ریگ

کابل

27/01/1393

فارسی

120

عبدالفتاح ولد عبدالصمد

سنگ تعمیراتی

کابل

13/08/1392

فارسی

121

عطا محمد ولد پاینده محمد

سنگ تعمیراتی

کابل

09/02/1392

فارسی

122

عمر گل  ولد جمعه خان

سرمه ریگ

کابل

03/12/1394

فارسی

123

غلام علی ولد قدم علی

سنگ تعمیراتی

کابل

16/09/1392

فارسی

124

غلام قادر رمضان

سنگ تعمیراتی

کابل

10/04/1391

فارسی

125

غیرت خان ولد کتوری

سرمه ریگ

کابل

31/01/1393

فارسی

126

فولاد ولد شیر آقا

سنگ تعمیراتی

کابل

03/04/1393

فارسی

127

قاری حسن علی ولد نادر علی

سنگ تعمیراتی

کابل

30/01/1390

فارسی

128

کمپی T.U.C.C

جغل خاکدار

کابل

03/08/1391

فارسی

129

کوریا افغانستان

جغل خاکدار

کابل

06/06/1386

فارسی

130

لعل محمد ولد مسجدی

سرمه ریگ

کابل

25/07/1394

فارسی

131

محمد ادریس محمد صدیق

سنگ تعمیراتی

کابل

12/08/1388

فارسی

132

محمد اسلم ولد سردار

سنگ تعمیراتی

کابل

13/08/1393

فارسی

133

محمد امین خانزاده

سرمه ریگ

کابل

03/02/1393

فارسی

134

محمد آجان ولد عبدالغنی

سنگ تعمیراتی

کابل

11/06/1393

فارسی

135

محمد جمعه ولد حسن علی 

سنگ تعمیراتی

کابل

11/06/1393

فارسی

136

محمد حسین ولد فقیر حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

13/03/1391

فارسی

137

حاجی محمد دل ولد شیرین دل

سنگ تعمیراتی

کابل

28/03/1391

فارسی

138

محمد شریف ولد محمد رسول

سنگ تعمیراتی

کابل

26/07/139

فارسی

139

محمد صدیق

سنگ تعمیراتی

کابل

22/07/1394

فارسی

140

محمد ظریف ولد محمد اکرم

سنگ تعمیراتی

کابل

22/07/1394

فارسی

141

محمد عظیم ولد غلام نبی

سنگ تعمیراتی

کابل

04/01/1393

فارسی

142

محمد عیسی ولد آغا گل

سنگ تعمیراتی

کابل

16/02/1393

فارسی

143

محمدآگل ولد محمد امین

ریگ و جغل خاکدار

کابل

17/09/1392

فارسی

144

محمد میر ولد حاجی شریندل

ریگ دریایی

کابل

25/09/1394

فارسی

145

محمد نجیم ولد نصرت اله

سنگ تعمیراتی

کابل

12/02/1390

فارسی

146

محمد نسیم غلام نبی

سنگ تعمیراتی

کابل

17/02/1391

فارسی

147

محمد هاشم

سنگ تعمیراتی

کابل

26/01/1393

فارسی

148

محمد یاور ولد عبدالکریم

سنگ تعمیراتی

کابل

27/05/1393

فارسی

149

محمد یونس ولد میرزا حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

01/09/1393

فارسی

150

محمد یونس ولد میرزا حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

06/01/1389

فارسی

151

محمد آگل ولد محمد امین

جغل خاکدار

کابل

26/07/1394

فارسی

152

محمد رضا ولد عوض علی

سنگ تعمیراتی

کابل

26/03/1393

فارسی

153

محمد نسیم ولد سید عمر

سنگ تعمیراتی

کابل

14/03/1393

فارسی

154

نجیب الله ولد عین الله

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1394

فارسی

155

نصر الله ولد اول الدین

سنگ تعمیراتی

کابل

18/12/1394

فارسی

156

نور اغا ولد عین الدین

سرمه ریگ

کابل

14/10/1392

فارسی

157

واثق ولد ملنگ خان

سنگ تعمیراتی

کابل

25/09/1393

فارسی

158

وحید الله ولد غلام سعید

جغل کوهی

کابل

23/08/1394

فارسی

159

شرکت ساختمانی و تهیه مواد ساختمانی کاوون سلطانی محمد خیل

جغل دریائی

کابل

15/10/1392

فارسی

160

شرکت ریگریشن روزی

جغل خاکدار

کابل

23/07/1393

فارسی

161

شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان صداقت

جغل خاکدار

کابل

12/08/1392

فارسی

162

محمد یونس ولد میرزا حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

24/01/1390

فارسی

163

محمد یونس ولد میرزا حسین

سنگ تعمیراتی

کابل

11/04/1392

فارسی