بدخشان

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

غیب الله

نیلم

بدخشان

17/03/1393

فارسی

2

عبدالظاهر

یخک

بدخشان

30/2/1393

فارسی

3

شرکت معادن لاجوردین

لاجورد

بدخشان

28/11/1391

فارسی

4

عبدالرحمن

بیروج

بدخشان

19/12/1392

فارسی

5

هدایت الله

بیروج

بدخشان

16/03/1393

فارسی

6

محمد ظریف ولد محمد شفیع

بیروج

بدخشان

19/04/1393

فارسی

7

نجیب الله ولد عبدالمدثر

بیروج

بدخشان

21/07/1393

فارسی

8

حافظ ولد بابا جان

بیروج

بدخشان

25/01/1393

فارسی

9

امام داد

بیروج

بدخشان

07/01/1393

فارسی

10

محمد واصل ولد محمد رحیم

بیروج

بدخشان

24/02/1393

فارسی

11

شرکت بین المللی پامیر بدخشان

بیروج

بدخشان

30/07/1392

فارسی

12

نعمت الله ولد عبدالغفور

مواد ساختمانی

بدخشان

29/01/1393

فارسی

13

شرکت ساختمانی و سرکسازی عبداالمنان الفت

مواد ساختمانی

بدخشان

29/01/1393

فارسی

14

نور آغا

مواد ساختمانی

بدخشان

13/06/1392

فارسی

15

شرکت استخراج معادن سنگ ناصر الله  مرادی

طلای رسوبی

بدخشان

21/07/1393

فارسی

16

عبدالباسط

لعل 

بدخشان

01/09/1393

فارسی

17

سید نورالحق ولد سید حجت الله

بیروج

بدخشان

27/03/1393

فارسی